Πρωτοβάθμια περίθαλψη

Τι είναι πρωτοβάθμια περίθαλψη

Ένα ερωτηματολόγιο βοηθά τον σύμβουλο υγείας να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να εντοπίσει τα αίτιά του, ώστε να μπορέσει να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης με αποτέλεσμα ο πάσχων να αναρρώσει πιο εύκολα και γρήγορα, χωρίς να προστεθούν επιπλέον βλάβες στον οργανισμό.