Ενημέρωση

Αυτοφροντίδα

“Our bodies are our gardens to which our wills are gardeners”

William Shakespeare

Αυτοφροντίδα (Self-Care) είναι οι ενέργειες που κάνουν οι άνθρωποι από μόνοι τους για τον εαυτό τους για την διατήρηση της υγείας τους. Καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση κάποιας ασθένειας.

Η «Αυτό-φροντίδα» είναι μια ευρεία έννοια που καλύπτει την υγιεινή, τη διατροφή, τον τρόπο ζωής, τη σωματική δραστηριότητα, αποφεύγοντας κινδύνους που συνεπάγονται. Για παράδειγμα το κάπνισμα ή τη παχυσαρκία.
Υπάρχουν διάφορα μικροπροβλήματα υγείας τα οποία είναι αναπόφευκτα και πρέπει να αποδεχόμαστε ως συνέπειες της ζωής.
Μπορεί να είναι δύσκολο να τα αποφύγουμε, όμως τα φάρμακα αυτοθεραπείας ή άλλα μέτρα αυτοπερίθαλψης μπορούν να προσφέρουν βελτίωση και συχνά ανακούφιση.

Η αυτοθεραπεία  αποτελεί ένα μέρος της αυτοφροντίδας και συνιστά την υπεύθυνη επιλογή και χρήση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (γνωστά ως ΜΗΣΥΦΑ) προκειμένου να αντιμετωπισθούν ασθένειες ή συμπτώματα, που έχουν διαγνωσθεί εμπειρικά από τον ίδιο τον ασθενή.

Ποιες παθήσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσω τις αυτοθεραπείας;

Οι ήπιες παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπισθούν με φάρμακα αυτοθεραπείας είναι για παράδειγμα:

Η χρήση των ΜΗΣΥΦΑ είναι σήμερα γενικά αποδεκτή ως σημαντικό μέρος της ιατρικής περίθαλψης.
Συμβαδίζει με την αυξανόμενη επιθυμία του καθενός να αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική του υγεία. Όταν εφαρμόζεται σωστά, η αυτοθεραπεία μπορεί επίσης να απαλλάξει από κάποιες δαπάνες τα εθνικά ταμεία ιατρικής περίθαλψης.

Ο ασθενής φέρει την πλήρη ευθύνη για την αγωγή του. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να διαβάζει προσεκτικά το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών και/ή τις αναγραφόμενες στο κουτί πληροφορίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή θηλασμού, ή όταν η πάθηση αφορά μωρά ή παιδιά.

Οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί της Κοινότητας έχουν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας, συμβουλών και πληροφόρησης προς τους ασθενείς, σχετικά με την αυτοθεραπεία και την ορθολογική χρήση των φαρμάκων. Οι παρασκευαστές φαρμάκων είναι αυτοί που παρέχουν τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Όλα τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων αυτοθεραπείας, παρασκευάζονται σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Έχουν όλα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων (Ε.Μ.Α. European Medicines Agency), καθώς και από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) της χώρας μας.

http://www.efex.gr

 

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Συντάκτης

Πρόσθεσε σχόλιο

Κάντε κλικ εδώ για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο