Διαγνωστική γωνιά Ενημέρωση Παθήσεις

Μετρητές Σακχάρου: Ένα Σημαντικό Εργαλείο για τη Διαχείριση των Υπογλυκαιμιών στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Η υπογλυκαιμία, είναι η πιο συχνή οξεία επιπλοκή στον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ), που εκδηλώνεται λόγω σημαντικής μείωσης της γλυκόζης του αίματος.

Η επιπλοκή αυτή, συμβαίνει συχνότερα στα άτομα με ΣΔ που λαμβάνουν ινσουλίνη ή ινσουλινοεκκριτικά φάρμακα.

Στον ΣΔ ως υπογλυκαιμία ορίζεται η μείωση της γλυκόζης πλάσματος κάτω των 70 mg/dL με ή χωρίς συμπτώματα.
Η μείωση της γλυκόζης είναι αποτέλεσμα χορήγησης περισσότερης ινσουλίνης από όση χρειάζεται ο οργανισμός για τις ανάγκες του.

Η υπογλυκαιμία, είναι η πιο συχνή οξεία βραχυπρόθεσμη επιπλοκή στα άτομα με ΣΔ Τύπου 1.

Αυτό συμβαίνει λόγω της θεραπείας με ινσουλίνη, με κατά μέσο όρο >2 επεισόδια την ημέρα!!

70mg/dl                                                    <54mg/dl

Φάσμα Τιμών Γλυκόζης Αίματος.

Κατηγορίες ΥπογλυκαιμίαςΚατηγορίες υπογλυκαιμίας.

Πηγή: Κατευθυντήριες Οδηγίες για το Σακχαρώδη Διαβήτη ΕΔΕ, 2021.

 

Στα άτομα με σύνδρομο ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας ο αριθμός των επεισοδίων υπογλυκαιμίας κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου, είναι κατά πολύ μεγαλύτερος (από 4.6).
Η συχνότητα σοβαρής υπογλυκαιμίας στα άτομα με ΣΔ Τύπου 1, κυμαίνεται από 1,1 έως 3,2 επεισόδια /ασθενή ανά έτος.

1 στα 5 άτομα με ΣΔ Τύπου 1, παρουσιάζει σύνδρομο Ανεπίγνωστης Υπογλυκαιμίας!
Σε άτομα που χρησιμοποιούν SMBG (Self-Monitoring Blood Glucose) η χρονική διάρκεια με τιμή ≤ 70 mg/dL υπολογίστηκε, κατά μέσο όρο, στα 80 λεπτά ανά ημέρα.
Αντίθετα, στα άτομα με ΣΔ Τύπου 2, η υπογλυκαιμία είναι λιγότερο συχνή λόγω της λήψης σύγχρονης φαρμακευτικής αγωγής.

Η υπογλυκαιμία έχει αρνητικό αντίκτυπο στους πόρους υγειονομικής περίθαλψης και την ποιότητα ζωής (Quality of Life, QoL) των ασθενών.
Μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση και τον έλεγχο του ΣΔ, καθώς αποτελεί την πιο κοινή παρενέργεια της θεραπείας με ινσουλίνη.
Προκαλεί άγχος και φόβο τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τις οικογένειές τους. Αντιπροσωπεύει τον κύριο περιοριστικό παράγοντα για την επίτευξη καλής γλυκαιμικής ρύθμισης.

Οι συνέπειες κυμαίνονται από

  • πολύ μικρές όπως είναι οι ενοχλήσεις που προκαλούν τα συμπτώματα (εφίδρωση, νευρικότητα, αίσθημα παλμών κλπ.), έως
  • πολύ σοβαρές όπως διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, απώλεια αισθήσεων και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και θάνατος.

 

Η ανίχνευση της υπογλυκαιμίας είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των μετρητών γλυκόζης του αίματος. Έχει αποδειχθεί ότι τα συστήματα με ακρίβεια 10/10 μειώνουν κατά 70% την πιθανότητα αποτυχίας ανίχνευσης υπογλυκαιμικού συμβάντος 60mg/dl, σε σύγκριση με τα συστήματα 15/15.

 Συγκεκριμένα, στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται σχηματικά το ό,τι ένας μετρητής σακχάρου με ακρίβεια 15/15 μπορεί να μην ανιχνεύσει την προαναφερθείσα υπογλυκαιμία στο 3,5% των περιπτώσεων. Ένας μετρητής σακχάρου με ακρίβεια 10/10 μόνο στο 1% των περιπτώσεων.

Η μετάβαση από το 3,5% στο 1%, σημαίνει μείωση της πιθανότητας αποτυχίας να ανιχνευθεί το υπογλυκαιμικό επεισόδιο κατά 70%: με άλλα λόγια, ένα σύστημα με ακρίβεια 10/10 έχει 70% καλύτερη απόδοση στην ανίχνευση υπογλυκαιμίας, από ένα σύστημα με ακρίβεια 15/15!

Σχηματική Απεικόνιση Σφάλματος Μετρητή Σακχάρου.

Είναι σημαντικό οι μετρητές σακχάρου να παρουσιάζουν ακρίβεια η οποία να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 15197:2015, αλλά και να έχουν υψηλή επαναληψιμότητα ακόμη και στα κρίσιμα διαστήματα εμφάνισης υπογλυκαιμίας.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Συντάκτης

Πρόσθεσε σχόλιο

Κάντε κλικ εδώ για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο